Vår omgruppering

Naturskyddsföreningen i Vetlanda är en krets med 232 medlemmar och 115 familjemedlemmar. Vi tror att de flesta av er inte är intresserade av styrelsearbete men av natur, miljö och klimat. Och att tillsammans engagera sig i något man tycker är viktigt är en källa till glädje och framtidshopp. Det vill vi nu erbjuda er. Vi kommer att gruppera oss i tio olika arbetsgrupper (t.ex. ”Skog” eller ”Cirkulär ekonomi”) och bara en i gruppen redovisar till/är medlem i styrelsen. Alla grupper kommer bottna i biologisk mångfald och klimatförändringarna.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Våra förslag på grupper och vad de kan jobba med är i nuläget dessa:

Kommunen, 4 personer

 • Vem gör vad i kommunen för natur, miljö och klimat?
 • Remisser
 • Representant/-er till Naturvårdsgruppen
 • CO2-utsläpp, klimatkommun?
 • Kommunranking
 • Kommunens framtidsplaner ang. miljön och klimatförändringar

Bin, ängar och trädgård, 2 personer

 • Bin och andra pollinerare
 • Ängar, parker, grönområden
 • Artkunskap
 • Invasiva växter
 • Trädgårdar
 • Stadsnära natur, stadsutbredning, grön infrastruktur

Vatten, strandskydd och våtmark, 2 personer

 • Våtmarken i Ekenässjön
 • Strandskydd
 • Emån
 • Vattentäkt
 • Enskilda brunnar
 • Vattenskotrar vs djurliv
 • Vattenverket

Skog, 2 personer

 • Skogsexkursioner
 • Upplysa om och reagera på skövling, trädplantering
 • Hur sköter man skogen bra?
 • Var i kommunen planeras skog avverkas?
 • Balansen mellan klimat och biologisk mångfald
 • Träanvändning
 • Gammelskog och vuxen skog i Vetlanda kommun
 • Allemansrätten
 • Artkunskap

Mat och Lantbruk

 • Mat, 2 personer
 1. Bra Miljöval
 2. konsumtionsmakt
 3. Hållbar mat, bra och dåligt (klimat/biologisk mångfald)
 4. Hållbara recept, kokböcker, kockar
 • Lantbruk, 0 personer
 1. Hållbart jordbruk
 2. Hållbar djurhållning
 3. Permakultur, växelbruk m.m.
 4. Reko-ringen
 5. Nyheter på lantbrukssidan

Utbildning & Skola

 • Utbildning, 1 person
 1. Vad behöver vi kunna? Studiecirkel, utbildning, blogg
 2. Vad behöver vi sprida? Till vem? Hur?
 • Skola, 0 person
 1. Skolprogram om Naturskyddsföreningen
 2. Skolprogram om klimatet
 3. Skolprogram om biologisk mångfald
 4. Skolprogram om mat
 5. Skolprogram om kläder

Aktiviteter, 4 personer

 • Serva kretsens grupper och styrelse
 • Lista med handräckningsmedlemmar som hjälper till vid aktiviteter
 • Kretsens IT-person (hemsidan, Facebook, Zoom m.m.)
 • Anmälan till polisen om aktivitet, strejk m.m.
 • Meddela Vetlandaposten
 • Fixa plakat, flyers, event m.m.
 • Tipspromenader
 • Boka bord, scen, plats

Hållbar energi & transport, 1 person

 • Sol- och vindkraft
 • Vätgas
 • Energibesparingar
 • Hybrit
 • Elbilar, elbils-poolen
 • Biogasfordon, kommunens bussar
 • Järnväg
 • Lagring, batterier

Cirkulär ekonomi

 • Klädbytardagar, 1 person
 1. Sportprylsbytardagar
 • Återanvända, byta, hyra, låna, laga, 1 person
 1. Återvinna, Cradle2cradle
 2. RETUNA till Vetlanda?
 3. Lista med företag som bidrar till cirkulär ekonomi
 • Sopsortering, förbättringar, 0 personer
 1. Flishult, kontakt, återanvändningshall?
 2. Kretslopp Sydost
 3. Stena Recycling, plastbränning

Kemikalier & miljögifter, 3 personer

 • Farliga kemikalier och miljögifter för människor och natur
 1. I vatten
 2. I luften
 3. I marken
 • Platser med miljögifter som finns i Vetlanda
 • Platser och produkter att ha ett extra öga på

 

Grupperna kan ändras (dela sig, slås ihop, läggas i vilande) med godkännande av styrelsemedlem, allt eftersom organisationen “sätter sig”. Vi planerar ha de första mötena i slutet av april (datum kommer här och på Facebook) då vi lägger grunden till vad gruppen vill arbeta med, när och hur vi ska mötas m.m. En grupp bör helst vara minst tre personer så ser du att det är färre i den gruppen som du är intresserad av – anmäl dig på en gång!

Vill man inte vara med i en grupp kan man ändå vara med som en hjälpande hand och kallas in vid aktiviteter. Då anmäler man sig till ”En hjälpande hand” till vetlanda@naturskyddsforeningen.se  och meddelar vad man kan tänkas hjälpa till med t.ex. bära bord, vika kläder, hämta och lämna något, stå vid ett stånd, delta vid demonstrationer o.s.v.

Grupperna kommer ha möten ungefär varje månad, vid aktivitet oftare. Storträffar med alla aktiva hoppas vi kunna ha en-två gånger per år. Vi har fysiska möten när pandemin tillåter det, annars via Teams.

Du anmäler dig till en grupp via vetlanda@naturskyddsforeningen.se   Det är aldrig försent att hoppa in i en grupp men vill du vara med och forma den bör du vara med från början.

Nu kan vi tillsammans engagera oss i något viktigt som är en källa till glädje och framtidshopp.

VÄLKOMNA!

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.