Vetlanda https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se Din lokala Naturskyddsförenings hemsida Wed, 12 Aug 2020 18:22:24 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 Våtmarker – föredrag av Mia Svedäng 12 november https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/2020/08/12/vatmarker-foredrag-av-mia-svedang-12-november/ https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/2020/08/12/vatmarker-foredrag-av-mia-svedang-12-november/#respond Wed, 12 Aug 2020 18:16:48 +0000 https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/?p=422 Den 12 november 2020 kommer den beundransvärda Mia Svedäng från Naturskyddsföreningen Riks till Vetlanda för att hålla föredrag om våtmarker och svara på frågor. Det är i samband med de våtmarker i Ekenässjön som håller på att tas fram. Skrolla ner till separat inlägg för mer info om våra blivande våtmarker.

Det är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Tekniska kontoret och kommunens Naturvårdshandläggare Hanna Karlsson som kommer leda mötet och frågestunden.

Lokal, tidpunkt och ev. anmälan kommer inom kort men boka datumet i din kalender så du inte dubbelbokar dig.

 

Här ser ni Mia när hon var i Vetlanda under Miljöfesten 2019.

]]>
https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/2020/08/12/vatmarker-foredrag-av-mia-svedang-12-november/feed/ 0
Vad händer här i höst? https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/2020/08/11/vad-hander-har-i-host/ https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/2020/08/11/vad-hander-har-i-host/#respond Tue, 11 Aug 2020 19:34:26 +0000 https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/?p=417 Augusti

25/8    Sista anmälningsdagen till distanskursen Natur, Miljö, Klimat & Samhälle (Se separat inbjudan nedan.)

29/8    Sko-strejk i Vetlanda centrum 10-12 – Preems utökning i Lysekil

 

September

5/9   Frukostföreläsning, plogging & dans – Ett Hållbart liv (Se separat inbjudan.)

5/9   Distanskursen Natur, Miljö, Klimat & Samhälle startar om tillräckligt många har anmält sig. (Se separat inbjudan.)

Svampplockning, mer info kommer.

Miljövänliga veckan v 40 – tema: Ta vara på det vi har – Fixa, laga, vårda

Mer info kommer inom kort.

Skyltning i biblioteksfönstret

25/9   Sko-strejk i Vetlanda centrum 10-12 – samma tema som veckan

 

Oktober

10/10  Vandring i nationalparken Norra Kvill, info kommer

?/10  ev. föredrag/filmvisning om skogen (beror på Covid-19 restriktioner)

30/10   Black Friday

 

November

12/11   Om våtmarker- föredrag av Mia Svedäng från Naturskyddsföreningen Riks  (Mer info kommer.)

December

10/12   #Light4defenders

]]>
https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/2020/08/11/vad-hander-har-i-host/feed/ 0
Frukostföreläsning, plogging & dans – Ett hållbart liv 5/9 https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/2020/08/11/frukostforelasning-plogging-dans-ett-hallbart-liv-5-9/ https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/2020/08/11/frukostforelasning-plogging-dans-ett-hallbart-liv-5-9/#respond Tue, 11 Aug 2020 18:20:26 +0000 https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/?p=414

]]>
https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/2020/08/11/frukostforelasning-plogging-dans-ett-hallbart-liv-5-9/feed/ 0
Möte angående våtmark i Ekenässjön https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/2020/08/11/mote-angaende-vatmark-i-ekenassjon/ https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/2020/08/11/mote-angaende-vatmark-i-ekenassjon/#respond Tue, 11 Aug 2020 14:45:09 +0000 https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/?p=408

Den 25/6 träffade Carina Petersson och Ritva Hermansson från Vetlanda Naturskyddsförening kommunens naturvårdshandläggare Hanna Karlsson.

Syftet var att gå igenom projektet, Våtmark i Ekenässjön, där Riksföreningen naturskyddsföreningen bidragit med 80 000. 

Genom Naturvårdsverkets Lona (Lokala naturvårdssatsningen) har kommunen beviljats bidrag på 495 000 kr för själva anläggandet av våtmarken dessutom 25 000 för anläggandet av stigar, skyltar och bänkar. Den totala kostnaden beräknas till 600 000 och med Naturskyddsföreningens bidrag blir hela kostnaden bidragsfinansierad.

Projektet ska vara avslutat den 31/12 2021. 

Den projekterade våtmarken är belägen vid Sällebäcken, Knappshem i Ekenässjön.

Vetlanda kommun vill här återskapa en våtmark på den nu delvis försumpade gamla åkermarken för att bland annat att öka den vattenhållande förmågan i landskapet och öka den biologiska mångfalden. Här ska skapas en tätortsnära miljö med stigar, information och bänkar för rekreation och naturupplevelser. Storleken blir ca 2 hektar stort.

Flera av miljökvalitetsmålen blir här tillgodosedda.

Vår förening har kontaktat Mia Svedäng (sakkunnig sötvatten)och Andreas Skarmyr (sakkunnig våtmark) från riksföreningen med en förfrågan om de vill bidra med sina kunskaper via en föreläsning om våtmarkens betydelse. Tanken är att det ska ske i oktober månad. 

På mötet fick vi också information om flera av kommunens pågående naturvårdssatsningar:

  • Information om naturvärden till markägare med områden i den nya Naturvårdsplanen.
  • Kunskapssammanställning och kartläggning av invasiva arters utbredning i kommunen där en handlingsplan för bekämpning skapas
  • Anlägga två nya cykel- och promenadguider i Landsbro och Björköby/Nävelsjö.
  • Ta fram en inspirerande Naturguide som omfattar 50-60 olika naturområden.
  • Göra naturreservatet Illharjen mer tillgängligt och upplevelserikt. Knyta samman reservatet med Upplandadammarna och fågeltornet genom att anlägga en stig genom reservatet.
  • Biotop samt skapande av ett uteklassrum längs Vetlandabäcken. (Vid den så kallade Fågeldammen)

Läs gärna mer här:

https://lona.naturvardsverket.se/

 

Anteckningar Carina Petersson

 

]]>
https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/2020/08/11/mote-angaende-vatmark-i-ekenassjon/feed/ 0
Liekurs i Komstad i Coronatider https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/2020/06/25/liekurs-i-komstad-i-coronatider/ https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/2020/06/25/liekurs-i-komstad-i-coronatider/#respond Thu, 25 Jun 2020 07:53:06 +0000 https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/?p=401 Vi har fått en inbjudan från Sävsjökretsen. Tack!

lie

Heldagskurs lördag den 11 juli klockan 8.00 – c:a 15
Carl Bergvall lär ut hur man hanterar en knacklie. Det är en typ av lie med lite
mjukare stål som man vässar genom att knacka ut eggen i stället för att slipa på
slipsten.

Kursen är öppen för alla som inte tillhör någon riskgrupp som t.ex. 70+are.
Antalet deltagare är begränsat till max åtta personer.
Kursen är gratis. Carl har med sig liar för utlåning under kursdagen.
Ta med egen matsäck för fika och lunch, vattenflaska och handskar.
Samling vid affären i Komstad klockan 8.00
Anmälan till Britt-Marie Andersson tel. 0382 – 910 03 eller 076-163 89 67 senast
den tisdagen den 30 juni.
Alla ser till att:
• Stanna hemma om du känner dig krasslig,
• hålla minst 2 meters avstånd mellan er,
• tvätta/desinficera händerna (vi har handsprit till alla)

]]>
https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/2020/06/25/liekurs-i-komstad-i-coronatider/feed/ 0
Distanskurs Natur, miljö, klimat och samhälle https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/2020/06/24/distanskurs-natur-miljo-klimat-och-samhalle/ https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/2020/06/24/distanskurs-natur-miljo-klimat-och-samhalle/#respond Wed, 24 Jun 2020 13:39:02 +0000 https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/?p=397  

En distanskurs på Ädelfors folkhögskola i samarbete med Naturskyddsföreningen

Upplever du att du inte har koll på vilka djur och växter som är rödlistade? Vet du vilka miljöföroreningar som vi måste se upp med? Jetströmmar och tipping points, vad är det och varför är de viktiga? Vad behövs för att nå en hållbar framtid?  Naturskyddsföreningen, vad gör vi? Vill du veta mer om detta och andra viktiga frågor är det här kursen för dig.

Kursen kommer gå på distans med fem närträffar (lördagar) och de andra veckorna träffas vi över webben på onsdag kväll.  Kursen går på halvfart så beräkna ca 20 timmar per vecka till kursuppgifter inklusive träff. Du behöver en dator med nätanslutning, kamera och mikrofon.  Förutom lunch, resor till närträffarna och kurslitteratur är kursen gratis.

 

Närträffarna och vad varje kursdel innehåller:

5 september, kl. 9 – 16, Ädelfors folkhögskola, Holsbybrunn, kursstart

NATUR – Biologi 1, Biologisk mångfald, Binas Historia, Naturligtvis!, skogen, rödlistade arter

10 oktober, kl. 9-16, Norra Kvill Nationalpark

MILJÖ – Miljöförstöring i luft, i vatten och på land, konsumtion, våtmarker, kemikalier 

14 november, kl. 9 -16  Ädelfors folkhögskola

KLIMAT – Våra klimatutsläpp, dess påverkan med tipping points, Klimatpsykologi

9 januari, kl. 9 -16  Ädelfors folkhögskola

SAMHÄLLE – Hur ställer vi om, till vad? Naturskyddsföreningen, motioner & remisser

30 januari, kl. 9 -16  Ädelfors folkhögskola, avslutning

 

Vi kommer använda oss av kunskapen hos Naturskyddsföreningens specialister i en folkbildande, miljödiplomerad skola utanför Vetlanda.

Har du frågor eller vill du veta mer, skicka ett mejl till nina.ellefsen@adelfors.nu

 

Anmäl dig här snarast (löpande antagning), dock senast 25 augusti.

https://sms.schoolsoft.se/fhsk/jsp/LoginApplicant.jsp?application_education_id=10378 

]]>
https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/2020/06/24/distanskurs-natur-miljo-klimat-och-samhalle/feed/ 0
Årsmöte enligt FoHM:s rekommendationer https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/2020/06/24/arsmote-enligt-fohms-rekommendationer/ https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/2020/06/24/arsmote-enligt-fohms-rekommendationer/#respond Wed, 24 Jun 2020 13:22:20 +0000 https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/?p=395 Efter en vår med pandemi och många inställda event, fick styrelsen äntligen till ett årsmöte i början av juni. Vi beslutade att följa FoHM:s rekommendationer att inte vara för många, hålla avstånd och tvätta händerna och därför bjöds inte fler än styrelsen med suppleanter och blivande styrelseledamöter in. 

 

Vår nya styrelse ser ut som följande:

Ordförande: roterande 

Kassör: Sören Hermansson

Sekreterare: Nora Kunkeler, postmottagare

Styrelseledamot: Ritva Hermansson, postmottagare, mentor

Styrelseledamot: Nina Ellefsen, klimatgruppen, medlemsregister- & webbansvarig

Styrelseledamot: Ernst John, annonsansvarig

Suppleant: Elisabeth Hildorsson

Suppleant: Irene Åremalm

Suppleant: Carina Petersson, våtmarker, medlemsregisteransvarig

Suppleant: Elizabeth Kunkeler

Suppleant: Moa Eckstrand, Klädbytardagar

Revisorer: Gert Westerdahl, Per Stålhammar

]]>
https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/2020/06/24/arsmote-enligt-fohms-rekommendationer/feed/ 0
Lyckad SKO-strejk https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/2020/06/24/390/ https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/2020/06/24/390/#respond Wed, 24 Jun 2020 13:09:36 +0000 https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/?p=390 Den 30 maj hade vi en SKO-STREJK för klimatet utanför stadshuset. Det var 18 par skor som samlades och de gjorde stor succé med många som stannade, läste och pratade om skorna och klimatskyltarna vi hade gjort. Repris utlovas!

]]>
https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/2020/06/24/390/feed/ 0
INSTÄLLT Klädbytardagen 2020 https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/2020/02/26/kladbytardagen-2020/ https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/2020/02/26/kladbytardagen-2020/#respond Wed, 26 Feb 2020 07:30:41 +0000 https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/?p=379 INSTÄLLT

Välkomna till Klädbytardagen 2020!!
I höstas bytte vi nästan 600 plagg✌️✌️

Lördagen den 28/3 mellan kl 10-12 på Friskis & Svettis i Vetlanda kör vi 😊

Inlämning fredagen på Friskis mellan kl 16-18 samt från 9:30 på lördagen. Vill du lämna in tidigare är du välkommen att lämna hos Moa, hör av dig på 0735090985.

Så här går det till på ett klädbyte:

Du tar med dig max 15 fina och fräscha plagg, gärna träningskläder! (både barn och vuxenstorlekar, väskor och skor!)

För varje plagg får du en biljett som du kan byta mot ett nytt plagg.

Det är helt gratis!

Plagg som ingen väljer skänks till behövande. Du får inte tillbaka kläderna.

Hjälp oss att sprida evenemanget till alla vi känner!

Vi i den rika delen av världen shoppar alldeles för mycket. Det drabbar miljö och människor hårt i andra länder. Samtidigt så börjar många tröttna på slit-och-släng-trenden. En klädbytardag är en rolig, social och helt gratis aktivitet som ger konkret miljönytta. De plagg som man har tröttnat på eller som inte längre passar blir nya och roliga för någon annan. Livet på kläderna förlängs och vi bidrar till en bättre miljö.

Klädbytardagen har blivit ett nordisk event, Nordic Swap Day. I Danmark är det initiativet Byttemarked som står bakom arrangemangen och i Norge är det Norska Naturvernforbundet som har klädbytardagen som en del i sin kampanj Ta vare på det du har.

Vill passa på att även tipsa om Naturskyddsföreningens kampanjsida Fixa grejen med praktiska tips och hemmahacks för att förlänga livet på våra saker, kläder och textilier.
https://www.naturskyddsforeningen.se/fixagrejen/

]]>
https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/2020/02/26/kladbytardagen-2020/feed/ 0
Årsmöte framflyttat p.g.a. pandemin https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/2020/02/20/moten/ https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/2020/02/20/moten/#respond Thu, 20 Feb 2020 18:30:55 +0000 https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/?p=373  

ÅRSMÖTE torsdag 19 mars kl 18.30 på kansliet Fabriksg 3A. Årsmöteshandlingar finns på plats. Fika serveras.

OBS! Miljösamordnare Anders Bernberg kommer att informera om kommunens miljöarbete och står till förfogande för frågor!

Ta tillfället i akt att möta likasinnade, göra din röst hörd och påverka din omgivning!

Välkomna! 🌷

]]>
https://vetlanda.naturskyddsforeningen.se/2020/02/20/moten/feed/ 0