Har vi rätt mejladress till dig?

Om du fick ett mejl från oss den 28 februari har du rätt mejladress i vårt register.

Alla ni andra medlemmar som INTE fick medlemsbrevet via e-mejl, skriv till vetlanda@naturskyddsforeningen.se och meddela er fungerande mejladress tillsammans med ert namn och gärna telefonnummer.  Många har gamla mejladresser och telefonnummer och kan inte nås av den information med aktiviteter och annat skoj som vi vill förmedla.

Vi har också just bytt mejladress till en mycket proffsigare: vetlanda@naturskyddsforeningen.se

Vår omgruppering

Naturskyddsföreningen i Vetlanda är en krets med 232 medlemmar och 115 familjemedlemmar. Vi tror att de flesta av er inte är intresserade av styrelsearbete men av natur, miljö och klimat. Och att tillsammans engagera sig i något man tycker är viktigt är en källa till glädje och framtidshopp. Det vill vi nu erbjuda er. Vi kommer att gruppera oss i tio olika arbetsgrupper (t.ex. ”Skog” eller ”Cirkulär ekonomi”) och bara en i gruppen redovisar till/är medlem i styrelsen. Alla grupper kommer bottna i biologisk mångfald och klimatförändringarna.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Våra förslag på grupper och vad de kan jobba med är i nuläget dessa:

Kommunen, 4 personer

 • Vem gör vad i kommunen för natur, miljö och klimat?
 • Remisser
 • Representant/-er till Naturvårdsgruppen
 • CO2-utsläpp, klimatkommun?
 • Kommunranking
 • Kommunens framtidsplaner ang. miljön och klimatförändringar

Bin, ängar och trädgård, 2 personer

 • Bin och andra pollinerare
 • Ängar, parker, grönområden
 • Artkunskap
 • Invasiva växter
 • Trädgårdar
 • Stadsnära natur, stadsutbredning, grön infrastruktur

Vatten, strandskydd och våtmark, 2 personer

 • Våtmarken i Ekenässjön
 • Strandskydd
 • Emån
 • Vattentäkt
 • Enskilda brunnar
 • Vattenskotrar vs djurliv
 • Vattenverket

Skog, 2 personer

 • Skogsexkursioner
 • Upplysa om och reagera på skövling, trädplantering
 • Hur sköter man skogen bra?
 • Var i kommunen planeras skog avverkas?
 • Balansen mellan klimat och biologisk mångfald
 • Träanvändning
 • Gammelskog och vuxen skog i Vetlanda kommun
 • Allemansrätten
 • Artkunskap

Mat och Lantbruk

 • Mat, 2 personer
 1. Bra Miljöval
 2. konsumtionsmakt
 3. Hållbar mat, bra och dåligt (klimat/biologisk mångfald)
 4. Hållbara recept, kokböcker, kockar
 • Lantbruk, 0 personer
 1. Hållbart jordbruk
 2. Hållbar djurhållning
 3. Permakultur, växelbruk m.m.
 4. Reko-ringen
 5. Nyheter på lantbrukssidan

Utbildning & Skola

 • Utbildning, 1 person
 1. Vad behöver vi kunna? Studiecirkel, utbildning, blogg
 2. Vad behöver vi sprida? Till vem? Hur?
 • Skola, 0 person
 1. Skolprogram om Naturskyddsföreningen
 2. Skolprogram om klimatet
 3. Skolprogram om biologisk mångfald
 4. Skolprogram om mat
 5. Skolprogram om kläder

Aktiviteter, 4 personer

 • Serva kretsens grupper och styrelse
 • Lista med handräckningsmedlemmar som hjälper till vid aktiviteter
 • Kretsens IT-person (hemsidan, Facebook, Zoom m.m.)
 • Anmälan till polisen om aktivitet, strejk m.m.
 • Meddela Vetlandaposten
 • Fixa plakat, flyers, event m.m.
 • Tipspromenader
 • Boka bord, scen, plats

Hållbar energi & transport, 1 person

 • Sol- och vindkraft
 • Vätgas
 • Energibesparingar
 • Hybrit
 • Elbilar, elbils-poolen
 • Biogasfordon, kommunens bussar
 • Järnväg
 • Lagring, batterier

Cirkulär ekonomi

 • Klädbytardagar, 1 person
 1. Sportprylsbytardagar
 • Återanvända, byta, hyra, låna, laga, 1 person
 1. Återvinna, Cradle2cradle
 2. RETUNA till Vetlanda?
 3. Lista med företag som bidrar till cirkulär ekonomi
 • Sopsortering, förbättringar, 0 personer
 1. Flishult, kontakt, återanvändningshall?
 2. Kretslopp Sydost
 3. Stena Recycling, plastbränning

Kemikalier & miljögifter, 3 personer

 • Farliga kemikalier och miljögifter för människor och natur
 1. I vatten
 2. I luften
 3. I marken
 • Platser med miljögifter som finns i Vetlanda
 • Platser och produkter att ha ett extra öga på

 

Grupperna kan ändras (dela sig, slås ihop, läggas i vilande) med godkännande av styrelsemedlem, allt eftersom organisationen “sätter sig”. Vi planerar ha de första mötena i slutet av april (datum kommer här och på Facebook) då vi lägger grunden till vad gruppen vill arbeta med, när och hur vi ska mötas m.m. En grupp bör helst vara minst tre personer så ser du att det är färre i den gruppen som du är intresserad av – anmäl dig på en gång!

Vill man inte vara med i en grupp kan man ändå vara med som en hjälpande hand och kallas in vid aktiviteter. Då anmäler man sig till ”En hjälpande hand” till vetlanda@naturskyddsforeningen.se  och meddelar vad man kan tänkas hjälpa till med t.ex. bära bord, vika kläder, hämta och lämna något, stå vid ett stånd, delta vid demonstrationer o.s.v.

Grupperna kommer ha möten ungefär varje månad, vid aktivitet oftare. Storträffar med alla aktiva hoppas vi kunna ha en-två gånger per år. Vi har fysiska möten när pandemin tillåter det, annars via Teams.

Du anmäler dig till en grupp via vetlanda@naturskyddsforeningen.se   Det är aldrig försent att hoppa in i en grupp men vill du vara med och forma den bör du vara med från början.

Nu kan vi tillsammans engagera oss i något viktigt som är en källa till glädje och framtidshopp.

VÄLKOMNA!

Ny styrelse

Vid årsmötet den 27 mars 2021 beslutades att den nya styrelsen är:

Ordförande: Nina Ellefsen

Sekreterare: Karin Håkansson

Kassör: Sören Hermansson (adjungerande)

Ledamot: Ritva Hermansson

Ledamot: Nora Kunkeler

Ledamot: Ernst John

Suppleant: Irene Åremalm

Suppleant: Moa Eckstrand

Styrelsen kommer ha konstituerande möte den 10 april. Därefter kommer de nya grupperna att bildas (se eget inlägg) och vi kan planera vårens och sommarens aktiviteter.

Informations­träff om våt­mark i Ekenäs­sjön

Sydost om Ekenäs­sjön återskapar Vetlanda kommun en våtmark. Genom åtgärderna ökar den vatten­hållande förmågan i land­skapet samtidigt som en intressant och tätorts­nära natur­miljö skapas.

Skog och ängsyta

Vill du veta mer om projektet? Ta då chansen och kom på informationsträffen torsdagen den 12 november klockan 18 i Equmeniakyrkan i Ekenässjön. Under kvällen håller Mia Svedäng en föreläsning om våtmarker och dess betydelse för biologisk mångfald. Mia jobbar för Naturskyddsföreningen och är sakkunnig inom sötvatten. Hanna Karlsson, naturvårdshandläggare i Vetlanda kommun, informerar om projektet i Ekenässjön. Under kvällen finns också representanter från Naturskyddsföreningen i Vetlanda på plats. Under pausen bjuds det på fika.

Antalet platser är begränsade. Anmäl dig via mail till hanna.karlsson1@vetlanda.se för att vara säker på att få plats. Skriv namn, antal personer och om ni önskar kaffe, te eller saft samt eventuella allergier. Anmäl dig senast den 8 november. Under rådande omständigheter kan programmet komma att ändras med kort varsel.

Övrig information

Datum: 12 november 2020

Tid: 18.00 – 20.00

Plats: Equmeniakyrkan i Ekenässjön

Våtmarker – föredrag av Mia Svedäng 12 november

Den 12 november 2020 kommer den beundransvärda Mia Svedäng från Naturskyddsföreningen Riks till Vetlanda för att hålla föredrag om våtmarker och svara på frågor. Det är i samband med de våtmarker i Ekenässjön som håller på att tas fram. Skrolla ner till separat inlägg för mer info om våra blivande våtmarker.

Det är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Tekniska kontoret och kommunens Naturvårdshandläggare Hanna Karlsson som kommer leda mötet och frågestunden.

Equmenia i Ekenässjön är bokad. Tidpunkt och ev. anmälan kommer inom kort men boka datumet i din kalender så du inte dubbelbokar dig.

 

Här ser ni Mia när hon var i Vetlanda under Miljöfesten 2019.

Vad händer här i höst?

Augusti

25/8    Sista anmälningsdagen till distanskursen Natur, Miljö, Klimat & Samhälle (Se separat inbjudan nedan.)

29/8    Sko-strejk i Vetlanda centrum 10-12 – Preems utökning i Lysekil INSTÄLLT!

 

September

5/9   Frukostföreläsning, plogging & dans – Ett Hållbart liv (Se separat inbjudan.)

5/9   Distanskursen Natur, Miljö, Klimat & Samhälle startar. (Se separat inbjudan.)

 

Miljövänliga veckan v 40 – tema: Ta vara på det vi har – Fixa, laga, vårda

Ställdes in p.g.a. Corona restriktioner m.m.

25/9   Sko-strejk i Vetlanda centrum 12-14 – Preemraff

 

Oktober

10/10  Vandring i nationalparken Norra Kvill, info kommer

 

November

12/11   Om våtmarker- föredrag av Mia Svedäng från Naturskyddsföreningen Riks. Equmeniakyrkan i Ekenässjön kl.                18-20. Mer info och hur du anmäler dig finns i eget inlägg ovan: Informationsträff om våtmark i Ekenässjön.

December

10/12   #Light4defenders

Möte angående våtmark i Ekenässjön

Den 25/6 träffade Carina Petersson och Ritva Hermansson från Vetlanda Naturskyddsförening kommunens naturvårdshandläggare Hanna Karlsson.

Syftet var att gå igenom projektet, Våtmark i Ekenässjön, där Riksföreningen naturskyddsföreningen bidragit med 80 000. 

Genom Naturvårdsverkets Lona (Lokala naturvårdssatsningen) har kommunen beviljats bidrag på 495 000 kr för själva anläggandet av våtmarken dessutom 25 000 för anläggandet av stigar, skyltar och bänkar. Den totala kostnaden beräknas till 600 000 och med Naturskyddsföreningens bidrag blir hela kostnaden bidragsfinansierad.

Projektet ska vara avslutat den 31/12 2021. 

Den projekterade våtmarken är belägen vid Sällebäcken, Knappshem i Ekenässjön.

Vetlanda kommun vill här återskapa en våtmark på den nu delvis försumpade gamla åkermarken för att bland annat att öka den vattenhållande förmågan i landskapet och öka den biologiska mångfalden. Här ska skapas en tätortsnära miljö med stigar, information och bänkar för rekreation och naturupplevelser. Storleken blir ca 2 hektar stort.

Flera av miljökvalitetsmålen blir här tillgodosedda.

Vår förening har kontaktat Mia Svedäng (sakkunnig sötvatten)och Andreas Skarmyr (sakkunnig våtmark) från riksföreningen med en förfrågan om de vill bidra med sina kunskaper via en föreläsning om våtmarkens betydelse. Tanken är att det ska ske i oktober månad. 

På mötet fick vi också information om flera av kommunens pågående naturvårdssatsningar:

 • Information om naturvärden till markägare med områden i den nya Naturvårdsplanen.
 • Kunskapssammanställning och kartläggning av invasiva arters utbredning i kommunen där en handlingsplan för bekämpning skapas
 • Anlägga två nya cykel- och promenadguider i Landsbro och Björköby/Nävelsjö.
 • Ta fram en inspirerande Naturguide som omfattar 50-60 olika naturområden.
 • Göra naturreservatet Illharjen mer tillgängligt och upplevelserikt. Knyta samman reservatet med Upplandadammarna och fågeltornet genom att anlägga en stig genom reservatet.
 • Biotop samt skapande av ett uteklassrum längs Vetlandabäcken. (Vid den så kallade Fågeldammen)

Läs gärna mer här:

https://lona.naturvardsverket.se/

 

Anteckningar Carina Petersson

 

Liekurs i Komstad i Coronatider

Vi har fått en inbjudan från Sävsjökretsen. Tack!

lie

Heldagskurs lördag den 11 juli klockan 8.00 – c:a 15
Carl Bergvall lär ut hur man hanterar en knacklie. Det är en typ av lie med lite
mjukare stål som man vässar genom att knacka ut eggen i stället för att slipa på
slipsten.

Kursen är öppen för alla som inte tillhör någon riskgrupp som t.ex. 70+are.
Antalet deltagare är begränsat till max åtta personer.
Kursen är gratis. Carl har med sig liar för utlåning under kursdagen.
Ta med egen matsäck för fika och lunch, vattenflaska och handskar.
Samling vid affären i Komstad klockan 8.00
Anmälan till Britt-Marie Andersson tel. 0382 – 910 03 eller 076-163 89 67 senast
den tisdagen den 30 juni.
Alla ser till att:
• Stanna hemma om du känner dig krasslig,
• hålla minst 2 meters avstånd mellan er,
• tvätta/desinficera händerna (vi har handsprit till alla)