Styrelsen

Ordförande

Nina Ellefsen

Sekreterare

Karin Håkansson

Kassör

Sören Hermanson som suppleant

Ledamöter

Rikard Gass
Helén Ljungström
Annika Hasselberg

Suppleanter

Ritva Hermanson
Sören Hermansson
Birgitta Svensson

Kontakt

Nina Ellefsen

E-post: vetlanda@naturskyddsforeningen.se