Styrelsen

Ordförande

Nina Ellefsen

Sekreterare

Karin Håkansson

Kassör

Helén Ljungström

Ledamöter

Birgitta Svensson

Ritva Hermanson

 

Suppleanter

Cecilia Persson

Rikard Gass

Nora Kunkele

Annika Hasselberg

 

Kontakt

Nina Ellefsen

E-post: vetlanda@naturskyddsforeningen.se