Aktiviteter

Det här jobbar vi med i Naturskyddsföreningen Vetlanda 

Vi är en krets med 232 medlemmar och 99 familjemedlemmar. Här är de grupper som är aktiva 2023-24 och vad vi har jobbat med och vad de jobbar med hösten 2023 och vad de vill jobba med i framtiden. 

Vill du vara med i en grupp och jobba aktivt för ett intresseområde så kan du skriva till vetlanda@naturskyddsforeningen.se 

Ingen kan göra allt men alla kan göra något.  

Välkomna! 

 

Kommunen, 4 personer 

 • Vem gör vad i kommunen för natur, miljö och klimat?  
 • Politikerenkäten inför valet 2022 
 • Följa upp politikerenkäten i frågorna: CO2-utsläpp, klimatkommun, våtmarker, solceller, anpassning, upphandling, skog m.m.
 • Kommunranking 
 • Kommunens framtidsplaner ang. miljön och klimatförändringar 

Klimatgruppen, 8 personer 

 • Studiecirkel En jord för alla av Johan Rockström m.fl.
 • Klimatprat, Kom och prata klimat! 
 • Vad kan man som privatperson göra? 
 • Sprida och utbilda folk
 • Omställningen i kommunen

Bin, ängar  5 personer (ängen flera) 

 • Världens längsta blomsteräng – Blommande vägkanter 
 • Bin och andra pollinerare
 • Artkunskap
 • Invasiva växter
 • Sköta om en äng 
 • Stadsnära natur, stadsutbredning, grön infrastruktur 

Skog, 5 personer 

 • Lära sig mer om skogsinventering och arter 
 • Skogsexkursioner 
 • Hur sköter man skogen bra?  
 • Gammelskog och vuxen skog i Vetlanda kommun  
 • Var i kommunen planeras skog avverkas? 
 • Upplysa om och reagera på skövling, trädplantering
 • Allemansrätten 
 • Artkunskap

Vatten, strandskydd och våtmark (aktiveras vid behov) 

 • Våtmarken i Ekenässjön 
 • Strandskydd 
 • Emån 
 • Vattentäkt 
 • Skräpplockning vid Vetlandabäcken bl.a.

Mat och Lantbruk, (olika personer beroende på aktivitet) 

 • Hållbar mat, bra och dåligt (klimat/biologisk mångfald)  
 • Miljövänliga veckan v 40 Eko frukost (sep 2023) 
 • Ekoeffekten
 • Hållbara recept, kokböcker, kockar (Matkursen nov-22—jan 23) 
 • Hållbart jordbruk, djurhållning, permakultur, växelbruk m.m. 
 • Bra Miljöval  

 Skola – Vilande

Vi hänvisar till https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/ 

Klädbytardagar, 7 person  

 • Klädbytardag 7 oktober 2023 
 • Sportprylsbytardagar 

Återanvända, byta, hyra, låna, laga, 2 personer 

 • Lista med företag som bidrar till cirkulär ekonomi (revideras varje år) 
 • RETUNA till Vetlanda? 

Sopsortering, (aktiveras vid behov)  

 • Flishult, kontakt, återanvändningshall? 
 • Kretslopp Sydost 
 • Stena Recycling, plastbränning 

Kemikalier & miljögifter, 2 personer (aktiveras vid behov) 

 • Farliga kemikalier och miljögifter för människor och natur 
 • Platser med miljögifter som finns i Vetlanda 
 • Platser och produkter att ha ett extra öga på 

 Grupperna har möten vid behov, vid aktivitet oftare.  Det kan vara fysiska möten eller kortare via Zoom. 

Du anmäler dig till en grupp via vetlanda@naturskyddsforeningen.se  Nu kan vi tillsammans engagera oss i något viktigt som är en källa till glädje och framtidshopp. 

VÄLKOMNA!