Aktiviteter

Vi jobbar numera i grupper.

Vill du vara med i en grupp och jobba aktivt för ett intresseområde så kan du skriva till vetlanda@naturskyddsforeningen.se . Välkommen!

Kommunen, 4 personer

 • Vem gör vad i kommunen för natur, miljö och klimat?
 • Remisser
 • Representant/-er till Naturvårdsgruppen
 • CO2-utsläpp, klimatkommun?
 • Kommunranking
 • Kommunens framtidsplaner ang. miljön och klimatförändringar

Bin, ängar och skog  4 personer 

 • Bin och andra pollinerare
 • Ängar, parker, grönområden
 • Artkunskap
 • Invasiva växter
 • Trädgårdar
 • Stadsnära natur, stadsutbredning, grön infrastruktur
 • Skogsexkursioner
 • Upplysa om och reagera på skövling, trädplantering
 • Hur sköter man skogen bra?
 • Var i kommunen planeras skog avverkas?
 • Balansen mellan klimat och biologisk mångfald
 • Träanvändning
 • Gammelskog och vuxen skog i Vetlanda kommun
 • Allemansrätten
 • Artkunskap

Vatten, strandskydd och våtmark, 2 personer

 • Våtmarken i Ekenässjön
 • Strandskydd
 • Emån
 • Vattentäkt
 • Enskilda brunnar
 • Vattenskotrar vs djurliv
 • Vattenverket

Mat och Lantbruk, 2 personer

 1. Bra Miljöval
 2. konsumtionsmakt
 3. Hållbar mat, bra och dåligt (klimat/biologisk mångfald)
 4. Hållbara recept, kokböcker, kockar
 1. Hållbart jordbruk
 2. Hållbar djurhållning
 3. Permakultur, växelbruk m.m.
 4. Reko-ringen
 5. Nyheter på lantbrukssidan

 

Skola – VILANDE Vi hänvisar till https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/

 1. Skolprogram om Naturskyddsföreningen
 2. Skolprogram om klimatet
 3. Skolprogram om biologisk mångfald
 4. Skolprogram om mat
 5. Skolprogram om kläder

Aktiviteter, 4 personer + Utbildning 

 • Serva kretsens grupper och styrelse
 • Lista med handräckningsmedlemmar som hjälper till vid aktiviteter
 • Kretsens IT-person (hemsidan, Facebook, Zoom m.m.)
 • Anmälan till polisen om aktivitet, strejk m.m.
 • Meddela Vetlandaposten
 • Fixa plakat, flyers, event m.m.
 • Tipspromenader
 • Boka bord, scen, plats
 1. Vad behöver vi kunna? Studiecirkel, utbildning, blogg
 2. Vad behöver vi sprida? Till vem? Hur?

Hållbar energi & Cirkulär ekonomi, 2 person

 • Sol- och vindkraft
 • Vätgas
 • Energibesparingar
 • Hybrit
 • Elbilar, elbils-poolen
 • Biogasfordon, kommunens bussar
 • Järnväg
 • Lagring, batterier
 • Bytardagar, 1 person + ”en hjälpande hand”
 1. Klädbytardagar
 2. Sportprylsbytardagar
 • Återanvända, byta, hyra, låna, laga, 1 person
 1. Återvinna, Cradle2cradle
 2. RETUNA till Vetlanda?
 3. Lista med företag som bidrar till cirkulär ekonomi
 • Sopsortering, förbättringar, 
 1. Flishult, kontakt, återanvändningshall?
 2. Kretslopp Sydost
 3. Stena Recycling, plastbränning

Kemikalier & miljögifter, 3 personer

 • Farliga kemikalier och miljögifter för människor och natur
 1. I vatten
 2. I luften
 3. I marken
 • Platser med miljögifter som finns i Vetlanda
 • Platser och produkter att ha ett extra öga på

 

Grupperna kan ändras (dela sig, slås ihop, läggas i vilande) med godkännande av styrelsemedlem, allt eftersom organisationen “sätter sig”. Vi hade de första mötena i slutet av april då vi la grunden till vad gruppen vill arbeta med, när och hur vi ska mötas m.m. En grupp kan vara minst två personer så ser du att det är få i den gruppen som du är intresserad av – anmäl dig på en gång!

Vill man inte vara med i en grupp kan man ändå vara med som en hjälpande hand och kallas in vid aktiviteter. Då anmäler man sig till ”En hjälpande hand” till vetlanda@naturskyddsforeningen.se  och meddelar vad man kan tänkas hjälpa till med t.ex. bära bord, vika kläder, hämta och lämna något, stå vid ett stånd, delta vid demonstrationer o.s.v.

Grupperna kommer ha möten ungefär varje månad, vid aktivitet oftare. Storträffar med alla aktiva hoppas vi kunna ha fyra gånger per år. Vi har fysiska möten när pandemin tillåter det, annars via Zoom.

Du anmäler dig till en grupp via vetlanda@naturskyddsforeningen.se   Det är aldrig försent att hoppa in i en grupp.

Nu kan vi tillsammans engagera oss i något viktigt som är en källa till glädje och framtidshopp.

VÄLKOMNA!

 

Vecka 40 – Miljövänliga veckan – Ta hand om det du har!

Klädbytardag m.fl. aktiviteter.

Info kommer snart!