Naturguide över Vetlanda kommun

Vetlanda kommun har en guide över intressanta natur­miljöer i Vetlanda kommun. Guiden omfattar omkring 40 områden som har höga natur­värden och bjuder på olika typer av miljöer.

Naturguiden omfattar naturreservat, kulturreservat samt kommunal och privat mark runt om i kommunen.

Guiden ska göra det lättare att hitta ut till intressanta naturmiljöer.

Den ska också ge praktisk information om vad du som besökare kan förvänta dig samt hur du besöker naturen på ett respektfullt sätt.

Naturguide över Vetlanda kommun PDF-fil