Ny våtmark i Vetlanda

I lördags kom ett femtiotal besökare till invigningen av Knapphems våtmark utanför Ekenässjön, en våtmark som restaurerats

genom ett samarbete mellan Vetlanda kommun och Naturskyddsföreningen i Vetlanda.

Projektet att restaurera våtmarken i Knappshem startades redan 2019, berättade Hanna Karlsson, naturvårdshandläggare i kommunen. Enligt gamla kartor kan man se att det tidigare varit en våtmark i området, men som på många andra ställen har platsen dikats ut för att ge plats för jordbruksmark. Nu har området återigen blivit våtmark.

Det finns olika anledningar till att restaurera våtmarker. Therése Ehrnstén, som deltog vid invigningen från Naturskyddsföreningen, beskrev fyra viktiga orsaker för besökarna. Den första är att många av de marker som torrlagts är torvmarker som då ger stora utsläpp av växthusgaser. I Sverige läcker torven lika mycket koldioxid till atmosfären som alla personbilstrafik. När markerna åter blir våtmarker slutar läckaget. Den andra orsaken är att våtmarker är viktiga för många arter, t.ex. fåglar, fiskar, kräldjur och insekter. Många av arterna som är hotade har sin livsmiljö i våtmarker. De två sista orsakerna beror på att torrlagda våtmarker och andra likande åtgärder gör att vatten flyter fortare genom landskapet och inte stannar upp. Det ger upphov till att vattnet enklare tar med sig sediment, näringsämnen samt gifter ut till havet, som då drabbas av övergödning. Samtidigt kommer en mindre del av vatten filtreras ner och bilda grundvatten, vilket ger ökade problem med torka när extremväder blir vanligare.

Knappshems våtmark har främst skapats för att hålla kvar vattnet i landskapet och bidra till ökad biologisk mångfald. Hanna Karlsson berättade om hur arbetet med att återskapa våtmarken gått till. Flera olika miljöer har bildats i området, flera små öar, flacka slänter, en djuphåla med ett vattendjup på 2,5 meter och även en sumpskog. Det är fortfarande en del stigar som ska anläggas och infoskyltar ska sättas upp. När växtligheten kommer blir det en fin plats för fåglar och andra djur. Vetlanda ornitologiska klubb som deltog vid invigningen berättade om vilka fåglar som kan komma att etablera sig. Den nyinvigda våtmarken kommer att bli ett fint vandrings- och utflyktsmål.

Text Vetlanda Posten 26 april

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.