Möte angående våtmark i Ekenässjön

Den 25/6 träffade Carina Petersson och Ritva Hermansson från Vetlanda Naturskyddsförening kommunens naturvårdshandläggare Hanna Karlsson.

Syftet var att gå igenom projektet, Våtmark i Ekenässjön, där Riksföreningen naturskyddsföreningen bidragit med 80 000. 

Genom Naturvårdsverkets Lona (Lokala naturvårdssatsningen) har kommunen beviljats bidrag på 495 000 kr för själva anläggandet av våtmarken dessutom 25 000 för anläggandet av stigar, skyltar och bänkar. Den totala kostnaden beräknas till 600 000 och med Naturskyddsföreningens bidrag blir hela kostnaden bidragsfinansierad.

Projektet ska vara avslutat den 31/12 2021. 

Den projekterade våtmarken är belägen vid Sällebäcken, Knappshem i Ekenässjön.

Vetlanda kommun vill här återskapa en våtmark på den nu delvis försumpade gamla åkermarken för att bland annat att öka den vattenhållande förmågan i landskapet och öka den biologiska mångfalden. Här ska skapas en tätortsnära miljö med stigar, information och bänkar för rekreation och naturupplevelser. Storleken blir ca 2 hektar stort.

Flera av miljökvalitetsmålen blir här tillgodosedda.

Vår förening har kontaktat Mia Svedäng (sakkunnig sötvatten)och Andreas Skarmyr (sakkunnig våtmark) från riksföreningen med en förfrågan om de vill bidra med sina kunskaper via en föreläsning om våtmarkens betydelse. Tanken är att det ska ske i oktober månad. 

På mötet fick vi också information om flera av kommunens pågående naturvårdssatsningar:

  • Information om naturvärden till markägare med områden i den nya Naturvårdsplanen.
  • Kunskapssammanställning och kartläggning av invasiva arters utbredning i kommunen där en handlingsplan för bekämpning skapas
  • Anlägga två nya cykel- och promenadguider i Landsbro och Björköby/Nävelsjö.
  • Ta fram en inspirerande Naturguide som omfattar 50-60 olika naturområden.
  • Göra naturreservatet Illharjen mer tillgängligt och upplevelserikt. Knyta samman reservatet med Upplandadammarna och fågeltornet genom att anlägga en stig genom reservatet.
  • Biotop samt skapande av ett uteklassrum längs Vetlandabäcken. (Vid den så kallade Fågeldammen)

Läs gärna mer här:

https://lona.naturvardsverket.se/

 

Anteckningar Carina Petersson

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.