Påbörja omställningen nu!

Idag fick vi med vår insändare i Vetlanda Posten.

På fredagen den 24 september kommer hundratusentals människor över hela världen att samlas för att kräva att vi alla ska lyssna till klimatforskningen och att politikerna ska ta beslut för att minska följderna av den globala uppvärmningen. Även i Vetlanda sker en klimatdemonstration för att visa att
vi vill se handling från politiker, företag och individer i vår kommun.

Temperaturen har redan ökat med 1,1 grad jämfört med medeltemperaturen före den industriella revolutionen. Med dagens globala utsläppstakt är det bara åtta år kvar till dess att vi har passerat 1,5-gradersmålet som är uppställt i Parisöverenskommelsen. Redan denna sommar har folk i olika delar i världen upplevt de värsta värmeböljorna, de största skogsbränderna och översvämningar med de värsta konsekvenser i mannaminne. I somras kom också den senaste rapporten från FN:s klimatpanel som understryker allvaret och konstaterar att det är människans utsläpp av gaser från fossila bränslen som är huvudorsaken till klimatförändringarna.

Alltså bör fokuset ligga på att få ner de fossila utsläppen. Sverige behöver ett förbud mot fossila bränslen från 2030. Vi behöver ett klart slutdatum så att alla, politiker på alla nivåer, företag och privatpersoner vet vad som gäller och har tid att ställa om. Sverige behöver ett nytt energisystem. Dels måste det till en effektivisering av energikonsumtionen, dels en ökning av elproduktionen genom bland annat vind- och solkraft. I tillägg måste system skapas för att kunna balansera underskott och överskott, så kallade flexibilitetsresurser. Naturskyddsföreningen har i en rapport om ett nytt energisystem från juni i år visat att det är möjligt att ställa om.

Transporter av varor och bilåkning för personer är ett område som måste förändras. I storstäder innebär det att fler måste åka kollektivt, men på landsbygden är man beroende av bilen. För att omställningen ska bli rättvis måste det betyda stöd till elbilar och bilpooler speciellt till dessa delar av Sverige. Kommuner, så som Vetlanda kommun, behöver ha en plan på när alla kommens bilar ska vara fossilfria och hur man kan stödja privatpersoners omställning.

En del argumenterar för att det skulle vara lättare och billigare att minska utsläpp utomlands i andra länder. Sverige ska självklart stödja låginkomstländer att ställa om, men det ersätter inte vårt ansvar att också minska de utsläpp som svenskar förorsakar. Det är ju vi i västvärlden som är ansvariga för de största utsläppen. Dessa utsläpp är ju både i Sverige men också utomlands genom alla importerade varor och alla utlandsresor som vi gör.

Så även som enskild person, som konsument, kan man göra skillnad. I stället för att köpa nytt kan vi ta vara på våra grejor och våra kläder för att använda dem längre. Tre av fem svenskar tycker redan att de har för mycket kläder och ännu fler tycker att de har för många prylar. Av det som slängs vid återvinningscentralerna har 25 % ett kommersiellt värde. Vi borde kunna använda våra ägodelar längre, bli bättre på att laga och reparera eller att de återanvändas av andra genom att till exempel skänka till second-hand affärer. Det borde inte vara någon uppoffring att konsumera lite mindre och mer hållbart.

Men även om man som individ kan påverka genom egna val så är det framför allt politiska beslut som behövs för en effektiv och rättvis omställning. Det är bra med den stora klimatsatsning i statsbudgeten som just presenterats, men inte tillräckligt bra när andra delar av budgeten fortfarande stimulerar fossilanvändandet. Klimatomställningen måste synas i alla delar av statsbudgeten. En del påstår att en omställning skulle bli dyr, det finns så många andra områden där det finns stora behov.  Problemet är att om vi inte påbörjar omställningen nu så kommer det att bli så mycket, mycket dyrare när vi måste ta hand om konsekvenserna av klimatförändringarna.

Naturskyddsförening i Vetlanda

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.