Vad händer här i höst?

Augusti 25/8    Sista anmälningsdagen till distanskursen Natur, Miljö, Klimat & Samhälle (Se separat inbjudan nedan.) 29/8    Sko-strejk i Vetlanda centrum 10-12 – Preems utökning i Lysekil INSTÄLLT!   September 5/9   Frukostföreläsning, plogging & dans – Ett Hållbart liv (Se separat inbjudan.) 5/9   Distanskursen Natur, Miljö, Klimat & Samhälle startar. (Se separat inbjudan.)   […]

Läs mer

Möte angående våtmark i Ekenässjön

Den 25/6 träffade Carina Petersson och Ritva Hermansson från Vetlanda Naturskyddsförening kommunens naturvårdshandläggare Hanna Karlsson. Syftet var att gå igenom projektet, Våtmark i Ekenässjön, där Riksföreningen naturskyddsföreningen bidragit med 80 000.  Genom Naturvårdsverkets Lona (Lokala naturvårdssatsningen) har kommunen beviljats bidrag på 495 000 kr för själva anläggandet av våtmarken dessutom 25 000 för anläggandet av stigar, skyltar och […]

Läs mer

Liekurs i Komstad i Coronatider

Vi har fått en inbjudan från Sävsjökretsen. Tack! Heldagskurs lördag den 11 juli klockan 8.00 – c:a 15 Carl Bergvall lär ut hur man hanterar en knacklie. Det är en typ av lie med lite mjukare stål som man vässar genom att knacka ut eggen i stället för att slipa på slipsten. Kursen är öppen […]

Läs mer

Distanskurs Natur, miljö, klimat och samhälle

  En distanskurs på Ädelfors folkhögskola i samarbete med Naturskyddsföreningen Upplever du att du inte har koll på vilka djur och växter som är rödlistade? Vet du vilka miljöföroreningar som vi måste se upp med? Jetströmmar och tipping points, vad är det och varför är de viktiga? Vad behövs för att nå en hållbar framtid?  […]

Läs mer

Årsmöte enligt FoHM:s rekommendationer

Efter en vår med pandemi och många inställda event, fick styrelsen äntligen till ett årsmöte i början av juni. Vi beslutade att följa FoHM:s rekommendationer att inte vara för många, hålla avstånd och tvätta händerna och därför bjöds inte fler än styrelsen med suppleanter och blivande styrelseledamöter in.    Vår nya styrelse ser ut som […]

Läs mer